"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

Thơ Cheo Dưới Cội Mai Vàng

Thơ: Phan Cát Linh
Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Hòa-âm: Tống Hữu Hạnh
Tiếng hát: Tâm Thư

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.8% Viet Nam
United States of America 31.5% United States of America
Canada 3.8% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

17

Countries
360000949
Today: 209
Yesterday: 394