"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

Đi Tìm Thương Nhớ Mười Hai

Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 60.0% Viet Nam
United States of America 31.3% United States of America
Canada 3.8% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

17

Countries
360000939
Today: 199
Yesterday: 394