Mẹ Tôi

Thơ: Ngọc Quyên
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Ngọc Mỹ