"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

 

 

Xuân Đến Rồi

Thơ: Chương Hà
Nhạc: Chương Hà, Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Hà Thanh, Quốc Trung, Thùy An