Bài Cho Cha

Thơ: Diệu Linh
Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư