Anh Bảo Anh Yêu Chỉ Một Lần

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thảo Nguyên