"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo." ** Bình Ngô Đại-Cáo **

 

Anh Bảo Anh Yêu Chỉ Một Lần

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thảo Nguyên

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.6% United States of America
Japan 3.2% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries