Sài Gòn Khúc Mưa Chiều

Nhạc: Nguyễn Thanh Cảnh
Hòa-âm: Nguyễn Hữu
Tiếng hát: Quang Minh