Trên Sông Khói Sóng

Thơ: Đỗ Hồng Ngọc
Nhạc: Nguyễn Thanh Cảnh
Hòa-âm: Nguyễn Hữu
Tiếng hát: Quang Minh