"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Trên Sông Khói Sóng

Thơ: Đỗ Hồng Ngọc
Nhạc: Nguyễn Thanh Cảnh
Hòa-âm: Nguyễn Hữu
Tiếng hát: Quang Minh

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 58.5% Viet Nam
United States of America 33.3% United States of America
Japan 2.7% Japan
Canada 2.1% Canada

Total:

25

Countries