Phan Thiết Ngày Về

Nhạc: Nguyễn Thanh Cảnh
Hòa-âm: Dương Hoàng Phúc
Tiếng hát: Quang Minh