"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Nét Môi Xưa

Nhạc: Nguyễn Thanh Cảnh
Hòa-âm: Dương Hoàng Phúc
Tiếng hát: Hương Giang