Chợ Rượu

Thơ: Lê Vinh
Nhạc: Nguyễn Hữu Duyên
Hòa-âm: Phan Thanh Hùng
Tiếng hát: Lê Tuyền