Dòng Sông Đứng Lại Chờ

Thơ: Trần Mộng Tú
Nhạc: Nguyễn Thanh Cảnh
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Diệu Hiền