"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Chén Thơ Trăng

Thơ: Mộng Nam
Nhạc: Nguyễn Hữu Duyên
Hòa-âm: Phan Thanh Hùng
Tiếng hát: Lê Tuyền

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.2% Viet Nam
United States of America 32.4% United States of America
Japan 2.7% Japan
Canada 2.3% Canada

Total:

24

Countries