"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

 

Tôi Muốn Mùa Thu Thật Dài

Thơ: Hoa Hướng Mặt Trời
Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Minh Đạt

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.7% United States of America
Japan 3.1% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries