Tôi Muốn Mùa Thu Thật Dài

Thơ: Hoa Hướng Mặt Trời
Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Minh Đạt