"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 

Bài Tình Ca Em Yêu

Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa
Hòa-âm: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Tâm Thư

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.6% United States of America
Japan 3.2% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries