"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Tình Đầu

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Lê Quốc Thắng
Hòa-âm: Lê Quốc Thắng
Tiếng hát: Hoài Uyên

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.2% Viet Nam
United States of America 32.5% United States of America
Japan 2.7% Japan
Canada 2.3% Canada

Total:

24

Countries