"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Tình Đầu

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Lê Quốc Thắng
Hòa-âm: Lê Quốc Thắng
Tiếng hát: Hoài Uyên