"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Còn Những Dấu Yêu

Nhạc: Nguyễn Thanh Cảnh
Hòa-âm: Dương Hoàng Phúc
Tiếng hát: Hương Giang