"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

Như Núi Thái Sơn

MusicIcon

Nhạc: Nguyên Phan
Hòa-âm: Phạm Đăng Khương
Tiếng hát: Khắc Dũng