Như Núi Thái Sơn

MusicIcon

Nhạc: Nguyên Phan
Hòa-âm: Phạm Đăng Khương
Tiếng hát: Khắc Dũng