Tình Cha

MusicIcon

Nhạc: Thanh Ngọc
Hòa-âm: Nguyễn Tiến Dzũng
Tiếng hát: Thanh Ngọc