"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Lục Bát Mừng Xuân

Thơ: Giang Thiên Tường
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Thúy An

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 60.0% Viet Nam
United States of America 31.3% United States of America
Canada 3.8% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

17

Countries
360000939
Today: 199
Yesterday: 394