"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

Bài Thơ Tình Mùa Xuân

Lời: Thiên An
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa-âm: Nguyễn Minh Châu
Tiếng hát: Phạm Thị Cúc Vàng

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 69.7% Viet Nam
United States of America 20.2% United States of America
Canada 4.7% Canada
Japan 2.5% Japan
Germany 1.0% Germany

Total:

15

Countries
360000508