"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Hẹn Mùa Xuân Tới

Lời: Sao Linh
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa-âm: Nguyễn Minh Châu
Tiếng hát: Ngọc Xuyến

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 58.5% Viet Nam
United States of America 33.3% United States of America
Japan 2.7% Japan
Canada 2.1% Canada

Total:

25

Countries