Điệp Khúc Mừng Xuân

Lời: Phương Vy
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa-âm: Nguyễn Minh Châu
Tiếng hát: Vy Vy