"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

Vui Xuân

Thơ: Minh Hồ
Nhạc: Như Ngọc Hoa
Hòa-âm: Trần Hải Bằng
Tiếng hát: Vy Thảo

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.9% Viet Nam
United States of America 31.3% United States of America
Canada 3.8% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

17

Countries
360000940
Today: 200
Yesterday: 394