"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

Tết Tết Tết

Lời: Lâm Hoàng Nghĩa, Võ Công Diên
Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa
Hòa-âm: Đặng Thanh Liêm
Tiếng hát: Thanh Hoa

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 69.6% Viet Nam
United States of America 20.5% United States of America
Canada 4.6% Canada
Japan 2.4% Japan
Germany 1.0% Germany

Total:

15

Countries
360000536