Biển Của Em

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Trần Thái Nguyên
Tiếng hát: Bắc Giang