Gọi Mặt Trời Cho Việt Nam

Thơ: Cát Biển
Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Quốc Duy, Thùy Dương