Trường Sa, Hoàng Sa

Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Đức Bảo, Thùy Dương