"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

Trường Sa, Hoàng Sa

Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Đức Bảo, Thùy Dương

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.7% United States of America
Japan 3.1% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries