"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo." ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Thương Quá Câu Hò Ra Khơi

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Trần Hải Bằng
Tiếng hát: Trần Hải Bằng