Thương Quá Câu Hò Ra Khơi

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Trần Hải Bằng
Tiếng hát: Trần Hải Bằng