Tiếng Trống Đêm Xuân

MusicIcon

Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Đức Phú, Thảo Ngân