Thanh Niên Ca Khúc

Nhạc: Lê Mộng Nguyên
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Đức Phú