Giọt Lệ Trưng Vương

Thơ: Dã-Tràng Biển Đông
Nhạc: LMST
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Phương Dung