"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

Dòng Thơ 50 Năm
Lưu Nguyễn Đạt

                  

 thutin18lnd1  thutin18lnd2


 622 trang, bìa mầu cứng, in tại Đài- Loan
Ấn phí 30 Mỹ Kim(bưu phí $5 tại Hoa Kỳ, $10 ngoài Hoa Kỳ)
liên lạc drluunguyendat2@gmail.com
đt (703-395-7062 (mobile))