"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù."

** Bùi Thị Xuân **

CD

Lục Vân Tiên
Tiếng Hát Trúc Tiên 

 19Cvhlvt119Cvhlvt2

Kịch bản và dàn dựng: Trúc Tiên - đàn tranh: Duy Kim - việt tây cầm: Vân Môn - đàn kìm, đàn bầu: Huỳnh Tuấn - sáo: Trần Sơn - đàn cò, đàn gáo: Út Ty - thu âm: Huỳnh Tuấn -  Nhiếp ảnh: Nguyễn Ngọc Hùng, Trang Thanh Trúc - Dàn Trang: Vũ Hạ - In ấn: Duplica Print - 2019

 tranh@orange.fr xuất-bản và phát-hành