"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcBút Ký, Tiểu Luận, Dịch Thuật
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Chẳng Biết --- Bút-Ký Tác-Giả: Bạch Liên
92 Bút Ký: Thượng-Đế Phải Than Trời Tác-Giả: Nguyên Thi Tuyết Đào
93 Bút Ký: Và... Những Con Đường Tác-Giả: Nguyên Thi Tuyết Đào
94 Mồng Ba --- Bút-Ký Tác-Giả: Bạch Liên
95 Hương Xưa --- Bút-Ký Tác-Giả: Sao Khuê
96 Đoản Văn: Sớ Táo Quân 2017 Tác-Giả: Cổ Nguyệt
97 Bút Ký: Còn Những Điều Chưa Nói Hêt... Tác-Giả: Nguyên Thi Tuyết Đào
98 Tình Quê --- Bút-Ký Tác-Giả: Bạch Liên
99 Thất Sơn, Miền Tây Nam Nước Việt --- Bút Ký Tác-Giả: Lê Hữu Uy
100 Sách --- Tiểu-Luận Tác-Giả: Hồ Văn Hiền

Trang 10 / 35

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine