"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

            

  Le Pont Mirabeau ( Giòng Sông Và Chiếc Cầu)

21ccnlpm1 

                      

          LE  PONT  MIRABEAU

   GUILLAUME  APOLLINAIRE (1880-1918)

 

       1-Sous le pont Mirabeau coule la Seine

         Et  nos  amours

         Faut-il qui m’en souvienne

         La joie venait toujours après la peine.

 

         Vienne la nuit sonne l’heure

         Les jours s’en von je demeure

 

         2-Les mains dans les mains restons face à face

         Tendis que sous

         Le pont de nos bras passe

         Des éternels regards l’onde si lasse.

         Vienne la nuit sonne l’heure

         Les jours s’en vont  je demeure.

 

        3- L’amour s’en va comme cette eau courante

         Lamour s’en va

         Comme  l‘Esperance est violente.

 

         Vienne la nuit sonne l’heure

         Les jours s’en von je deumeure.

 

        4- Passent les jours et passent les semaines

         Ni temps passé

         Ni les amours reviennent

         Sous le pont Mirabeau coule la Seine.

 

         Vienne la nuit sonne l’heure

         Les jours s’en vont je demeure .

 

 

 Giòng Sông Và Chiếc Cầu 

(Cảm tác Le Pont Mirabeau/G.Apollinaire)

 

_Nhìn theo giòng nước trôi đi

Lẻ loi tiếc nhmối tình đã qua

Ngăn sao ánh mắt lệ nhoà

Dấu xưa kỷ niệm vỡ oà trong tim_

 

1-Trao anh một trái tim hồng

Tình anh chảy mất như giòng sông Seine

Cầu Mirabeau vững bền

Mãi là biểu hiện tình em nồng nàn

Cho em một khối tình chân

Tình em trôi giạt dưới cầu biệt tăm

Mirabeau vững ngàn năm

Giòng sông Seine chảy không nằm lặng yên

2-Hoặc lòng thay trắng đổi đen

Tình yêu như nước sông Seine chảy hoài

Hoặc duyên chẳng hợp lâu dài

Cuộc tình dang dở nhạt phai bẽ bàng

Hoặc do biến cố phũ phàng

Phá tan hạnh phúc uyên ương mặn mà

Thế rồi thời gian phôi pha

Sông Seine vẫn cứ chảy qua dưới cầu

Mirabeau nặng nỗi sầu

Cô đơn đứng lặng cúi đầu trên sông

Chơ vơ như một tượng đồng

Trong khi Seine vẫn xuôi giòng chảy qua

Chứng kiến giòng đời diễn ra

Riêng ta nén chặt khổ đau trong lòng

Niềm tin hi vọng si cuồng

Cũng âm thầm chết theo giòng thời gian

Mirabeau nhìn sông Seine   

Trôi đi ... đi mãi...về miền hư vô

 

ChinhNguyen/H.N.T.   20.th6.2021