"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo." ** Bình Ngô Đại-Cáo **

 

 

Noble Light (Ánh Sáng Cao Quý) 

21chvhnl

 

Noble Light

by T. A. Fry

 

In October, when infinite shades

of red, orange, green and yellow burn

bright against a brilliant sky;

Bathing everything in noble light

Do you pause in wonder?

 

Do you close your eyes

And listen to leathery poplar leaves

high in the canopy

rattle a sacred song?

 

In that moment

if you are drawn to forgiveness,

what do you put asunder?

 

When the wounded deer

bounded across our path

as we walked in the forest’s

arched cathedral; I could not

hear absolution in the crow’s

caw to the wolves.

 

But next spring, buds shall swell

With longing to be green again.

The winter’s snow will melt and sanctify

All remains obscured in these woods.

 

And the warmth of spring renewal

Will release countless bleached bones

From their sepulcher of snow.

To emerge cleansed to bask

Swaddled in hallowed leaves.

(https://fourteenlines.blog/tag/nobel-light-by-t-a-fry/)

 

Ánh Sáng Cao Q

Tháng mười, khi vô vàn sắc thái

đỏ, cam, lục và vàng cháy

sáng trên bầu trời rực rỡ;

Tắm mọi vật  trong ánh sáng cao quý

Bạn có dừng lại sững sờ?

 

Bạn có nhắm mắt lại

Và lắng nghe lá cây dương màu da nâu

cao trên tàn cây

réo rắt một ca khúc thiêng liêng?

 

Trong giây phút đó

nếu bạn  bị lôi cuốn vào sự tha thứ,

bạn sẽ bỏ qua chuyện  gì?

 

Khi con nai bị thương

nhảy băng qua  đường đi

lúc chúng ta tản bộ dưới mái vòm thánh đường

của rừng cây; tôi không nghe thấy

sự thứ tha trong tiếng chim quạ kêu la

những con chó  sói.

 

Nhưng mùa xuân tới, chồi lộc sẽ  căng phồng

Với khao khát được xanh tươi trở lại.

Tuyết mùa đông sẽ tan chảy và thánh hóa

Mọi thi thể vùi lấp trong  khu rừng này.

 

Và hơi ấm của sự  đổi mới trong mùa xuân

Sẽ giải thoát vô số xương  tẩy trắng

Từ mộ tuyết.

Để trồi lên tinh khiết  để phơi mình

Được ấp ủ trong những ngọn lá linh thiêng.

 

Hồ Văn Hiền dịch

     Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.7% United States of America
Japan 3.1% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries