"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

 

Mong Ước và Hy vọng cho Ukraine and Russia


Một trăm ngày rồi! trong cuộc chiến hung tàn và man rợ
bao tan tác, đau thương và chết chóc
Ôi những cái chết ghê tởm lạnh lùng tàn khốc
Bằng súng, bằng mìn, bằng bom, bằng đạn và hoả tiễn
Còn bao nhiêu xe tăng, thiết giáp, hạm đội và sinh mạng nữa phải bị triệt tiêu?
Ôi ích kỷ, hận thù và vô minh chồng chất.
Ôi máu, nước mắt, uất hận, điêu linh chất ngất
Đây ngục tù, kia địa ngục, bao cuộc đời lây lất
Những tiếng mớ ngủ kinh hoàng sợ hãi 
    của bao người lính và thân nhân
Như những cơn ác mộng mà Cha Ông 
    của chúng tôi đã từng đau khổ muôn ngần
Họ chết trên pháo đài, trong nhà ga, trên đường phố,
trong rừng hoang, trong hầm sâu, trong từng mảnh đất quê hương.
Cả hai bên đều chết,
Chết, chết, chết!
Chết trên thánh giá cho chính nghĩa quê hương của họ
Chúa đâu? Em đâu? Ba đâu? Mẹ đâu? 
Trong hố hầm sâu thẳm âm u, chỉ nghe những lời rên rỉ,
Dưới đầu gối tê liệt, nâng đôi tay hy vọng
Bạn là kẻ thù của tôi; tôi là kẻ thù của bạn, 
          và rồi trong cuộc chiến, ai cũng bị giết, chết thê lương. 
Ai cũng có một quê hương. 
Có thể ta không phải là kẻ thù của nhau
Chúng ta chỉ là những con cờ của ý thức hệ khát máu mà thôi
Hãy nguyện cầu cùng tôi
Tôi biết sau đêm là ngày
trong khổ đau đang có mầm hạnh phúc
Sau đường hầm sẽ là ánh sáng.  
Hãy chấm dứt chiến tranh
Hãy dừng lại thôi!
Dừng thôi
Dừng!

 

Tâm Thường ĐịnhWish and Hope for Ukraine and RussiaIt's been 100 days of a brutal and barbaric war
filled up with lots of mourning, pain, and death
Oh, how cold and cruel, hideous deaths
By guns, mines, bullets, bombs, and rockets
How many more tanks, armored cars, fleets, and lives have to be destroyed?
Oh, selfishness, hatred, and ignorance are piling up.
Oh! blood, tears, anger, and hatred
Here is prison; there, hell, and so many lives are maundering about miserably

Horrible scream from sleep
   by soldiers and their families
Like the nightmares that our grandfathers
       and our fathers have so many times before experienced
They died in fortresses, at stations, and on the streets,
in the wild forest, in the deep cellar, in every corner of the homeland.
People on both sides are dying.
They die, die, and die!
They die on the cross for the cause of their homeland
Where's God? Where are you, my beloved wife? Where are you, Dad? Where are you, Mom?
In the murky depths of the pit, only groans are heard,
From under numb knees, hands of hope are being raised.
You are my enemy; I am your enemy,
          and then in the war, everyone is killed; all dead, tragically.
Everyone has a homeland.
Maybe we're not each other's enemies
We are just pawns of a bloodthirsty ideology
Please pray with me
I know after night, daylight will dawn.
There is a seed of happiness in the suffering
At the end of the tunnel there is light.
Let's end the war
Let's just stop!
Stop it
Stop!

 

Tâm Thường Định

June 3rd, 2022

Sacramento, CA.