Đẹp

Cánh hoa hồng trên tuyết

Nét son môi đỏ chót

Làn da giai nhân


ChinhNguyên/H.N.T.