Tình Mẹ 

Mây trắng bềnh bồng

An nhiên thanh thản

Tình Mẹ mênh mông!

Tâm Thường Định