"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

 

Tiếng Gọi

 

Ôi Việt-Nam hàng ngàn năm khói lửa!
Máu Cha Anh nhuộm đỏ vạn con đường.
Trong giông-bão còn vang ngàn vó ngựa
Giục-giã người vùng dậy giữ Quê-Hương…

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du