"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Kiếp Sau 

 

Mai ta lên rừng

Làm con chim nhỏ.

Lá thơm trái đỏ

Thỏa chút rong chơi.

 

Mai ta xuống đồi

Làm con cá lội.

Vài hàng đá cuội

Tung tăng một giòng.

 

Mai ta về đồng

Làm giây cỏ lạ.

Hoa vàng nắng hạ

Uống giọt sương trong.

 

Hôm nay trên đời

Anh em cơ-cực.

Ta ôm mặt khóc

Thân-phận làm người.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du