"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Theo Chàng Con Đi

Đêm chàng mài kiếm
Lạnh mờ bóng trăng.
Non-sông nguy-biến,
Chàng bước lên đàng.

Em không gương-lược
Một đời thanh-xuân.
Nhìn con tập bước,
Em nhớ đến chàng.

Đêm đêm vó ngựa
Vọng về cuối thôn.
Gió lay phen cửa,
Lòng em bồn-chồn.

Bao mùa Thu lạnh,
Trăng úa hiên nhà.
Cõi lòng hiu-quạnh.
Thương chàng nơi xa.

Non-sông khói-lửa,
Chàng đi không về.
Máu hồng nhuộm đỏ
Một cõi trời quê.

Em đem xé nhỏ
Chiếc áo dở-dang.
Áo màu hoa gạo
Em đan cho chàng.

Con giờ khôn lớn,
Mài kiếm duới trăng.
Kiếm nay đã bén,
Con đi theo chàng.

Dã-Tràng Biển Đông