"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

 

Về Huế

                      

Mai anh sẽ đưa em về thăm Huế.

Những ngả đường chờ đón đứa con xa.

Anh cúi xuống hôn lên lòng đất mẹ

Bao năm qua nỗi nhớ vẫn chưa nhòa.

                      oOo

Ta cùng nhau bước lên thăm núi Ngự.

Đỉnh non đầy gió mát dưới trăng treo

Đây bình-phong che đời cho thủ-phủ,

Và nuôi hồn bằng những tiếng thông reo...

                      oOo

Ta cùng nhau về dòngsông thần-thoại.

Con thuyền trăng chầm-chậm thả theo dòng.

Nước sông Hương nhớ người đang trở lại.

Thơ và tình bay giữa cõi mông-lung.

                      oOo

Ta cùng nhau nghe tiếng hò mái đẩy,

Giọng ngân dài lưu-luyến những thời xưa.

Ôi gỗ đá, đêm đen đều thức dậy.

Nghe âm-thanh thương biết mấy cho vừa!

                      oOo

Ta cùng nhau nâng chén chè mát lạnh…

Hồ Tịnh-Tâm thơm ngát với hương lành.

Sen bách-diệp nguồn thanh-tao vô-tận

Do đất trời kết-tụchốn thần-kinh.  

                       oOo

Ta cùng nhau vào hàng ăn cơm hến

Đủ âm, dương, cay, mặn với ngọt, bùi,...

Một khi biết gia-vị đời trọn-vẹn,

Đạo làm người còn mãi sẽ không thôi.                   

                     oOo

Ta cùng mơ nét thanh-xuân xứ Huế:

Tà áo dài theo gió nhẹ-nhàng bay.

Nón bài thơ nghiêng nghiêng trời tuổi trẻ.

Tóc mây xanh buông xõa xuống vai  gầy...

                      oOo

Ta cùng nhau hát vang lời chính-khí

Nơi ấu-quân thà chết vẫn không hàng.

Gương người xưa đang chói lòa trang sử.

Ta nghe tình Sông Núi gọi miên-man.

                  

                     oOo

Chúng ta sẽ cùng nhau về thăm Huế.

Huế của anh và Huế cũng của em.

Huế mãi mãi trong muôn ngàn thế-hệ.

Huế của mọi người và Huế của Việt-Nam.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du

 Coi Video

 https://www.youtube.com/watch?v=hTnkB5gmlS0