"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

    Cõi An-Bình

Em giữ hộ mùa đông dăm giọt nắng,
Câu ngọt-ngào xót lại tự xa-xưa.
Hồn cổ-thụ, hoa sầu đơm trái đắng,
Thân trăm năm bụi-bặm thấy dư-thừa.

Đời trống rỗng soi qua từng ánh điện,
Chân đi lên nhưng tim bước giật lùi.
Lòng hóa đá không ai còn biết thẹn,
Anh âm-thầm mộng-mị với trăng soi.

Người vẫn đẹp kiêu-sa tà áo phủ.
Đời văn-minh son-phấn mãi tươi-cười.
Trong sọt rác bơ-vơ tờ giấy cũ,
Bài thơ tình một thuở khiến ai vui.

Bên kia sông là đồng xanh, cỏ biếc;
Suối mơ người trở lại chẩy miên-man.
Anh ở đó, một lần em đã biết,
Trong tim yêu, thương-nhớ đến vô-vàn.

Cuối chân mây, linh-hồn anh lúa chin.
Chuông lênh-đênh đọng lại giữa lưng đèo.
Giòng sông trắng sương mù giăng khép kín.
Trăng thanh-bình mây ngủ, bóng thông reo.

Nguyễn Hoàng Lãng-Du

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.7% United States of America
Japan 3.1% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries