"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

    

          Có-Không

                           Gửi  ĐĐ Như Mãn

 

Chuông mõ mơ hồ động dưới tay,

Cùng con dế nguyện dưới muôn cây.

Đêm qua ta đốt kinh trong mộng.

Tỉnh giấc mai gầy sương khói bay.

 

       Nguyễn Hoàng Lãng Du

 

 

 

 

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.6% Viet Nam
United States of America 31.5% United States of America
Japan 3.2% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries