Có-Không

                           Gửi  ĐĐ Như Mãn

 

Chuông mõ mơ hồ động dưới tay,

Cùng con dế nguyện dưới muôn cây.

Đêm qua ta đốt kinh trong mộng.

Tỉnh giấc mai gầy sương khói bay.

 

       Nguyễn Hoàng Lãng Du