Cung Bậc

 

Bỗng trong tiếng hát tuyệt-vời

Thấy thơ, thấy nhạc, thấy đời viễn du;

Dư-âm đọng cả ngàn thu;

Phố hoa cũng có sương mù núi cao.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du