"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

 

Lời Tạ Tình

 

Anh nghe rõ tiếng tình yêu gõ cửa,

Mùa thu sang, cúc nở, bóng trăng vàng.

Những ngày vụi, ngày buồn là hai nửa.

Nhưng với  anh mỗi nửa lại vô cùng.

oOo

Xưa áo em thướt-tha nhiều mộng-mị.

Trên đồi mơ nắng sớm thật êm-đềm.

Mái tóc xanh dòng suốt thơ tuyệt-mỹ

Đưa tình nồng theo máu chẩy về tim.

oOo

Cũng có lúc mênh-mông trời cách-biệt,

Tưởng ngàn năm thương nhớ, mãi trông chờ.

Em thả những lời kinh  theo lá biếc,

Anh làm chàng lãng-tử lạc trong thơ.

oOo 

Đời chúng ta  sau những mùa nắng hạn

Nhờ ơn trời mưa xuống đã hồi-sinh.

Tim tượng đá chiều nay như nứt-rạn,

Xót-xa người gian-khổ vẫn trung-trinh.

Nguyễn Hoàng Lãng Du