Trong Tiếng Chuông Chiều

 

Khi về gặp hạt mưa sa

Rơi trong tình mộng nở hoa cuối trời.

Rót đầy chén nhỏ đêm vơi,

Nâng lên tưởng nhớ bóng người ngày xưa.

Hồn thơm cỏ dại bốn mùa,

Lênh-đênh trong tiếng chuông chùa chiều hôm.

    

Nguyễn Hoàng Lãng Du