Chờ Đợi

 

Có tiếng động  hình như ai gõ cửa.
Gió qua thềm chợt gợi tiếng chân quen.
Nơi hồn anh một bông hồng hé nụ
Mong em về trong nỗi nhớ triền miên

Đức Sơn